MES GERBIAME IR
MOTYVUOJAME SAVO DARBUOTOJUS

KREIPTIS DĖL DARBO

Krovinių gabenimas tentinėmis puspriekabėmis

PATIKIMA TARPTAUTINĖ KOMPANIJA

NAUJAS AUTO PARKAS

GEROS DARBO SĄLYGOS

SOLIDUS ATLYGINIMAS + GYVYBĖS DRAUDIMAS

MOTYVACINĖ SISTEMA

MUMS VISADA SVARBU IŠGIRSTI JŪSŲ NUOMONE AR PASIŪLYMUS, KAD GALĖTUME TOBULĖTI KARTU.

Darbuotojų pasakojimai

95 kodo kursai yra periodiniai profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursai, skirti krovininių transporto priemonių
vairuotojams, kurie iki 2009 m. rugsėjo 10 d. įgijo teisę vežti krovinius bent vienos kategorijos C1, C1E, C, CE
transporto priemonėmis. Šiuos profesinės kvalifikacijos kursus periodiškai, kas 5 metus, privalo išklausyti visų
krovininių transporto priemonių vairuotojai, vykdantys krovinių vežimą už atlygį. Kursai trunka apie 35 val.

Atvykstant į krovininių transporto priemonių vairuotojų periodinio profesinio mokymo kursus su savimi reikia turėti:
1.asmens dokumentą;
2.vairuotojo pažymėjimą;
3.vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma F Nr. 083-1/a).

Vairuotojui, išklausiusiam profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo kursą sertifikuotoje įmonėje, išduodamas
profesinės kompetencijos pažymėjimas. Vairuotojas su šiuo pažymėjimu privalo nuvykti į valstybės įmonę „Regitra“,
kuri pagal nustatytą tvarką keisdama vairuotojo pažymėjimą prie C1, C1E, C, CE kategorijų transporto priemonių,
kurias vairuotojas turi teisę vairuoti, įrašys ES kodą (95) ir datą, iki kurios galios profesinė kvalifikacija. Nuo 2017
m. sausio 1d. pasikeitus teisiniam reglamentavimui, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojai
atleisti nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti.